E202 - Kaliumsorbat

Zusatzstoff: E202 - Kaliumsorbat