E553b - Talkum

Zusatzstoff: E553b - Talkum

Gehört:

E553 - E553 food additive